Juni 23, Sankt Hans bål

20:00 Kaffe og æbleskiver i Solgården

21:30 Sankt Hans bål på Stranden