Databeskyttelse

Kære Gæst på Solbakken Camping

Den nye Persondatalov (GDPR) trådte i kraft den 25. maj 2018. GDPR er et vigtig skridt i retning af at beskytte den fundamentale ret til privatliv for den enkelte person.

For at hjælpe dig med at forstå hvad dette betyder for dig i relation til Naturist Foreningen Sjælland/Solbakken Camping, kan vi fortælle dig, at vi kun arkiverer de oplysninger som du selv og frivilligt har afgivet til os ved din ankomst til Solbakken Camping, også som dagsturist.

Vi indsamler og gemmer kun disse - af dig selv - oplyste informationer:

Disse meget få ufølsomme data danner grundlag for vores minimale administration og drift af Foreningen. Vi opretter reservationer for dig i vores booking system og udskriver fakturarer baseret på længden af dit ophold og dine oplysninger. Ligeledes registrerer vi dig som bruger af vores Wi-Fi internetadgang ved hjælp af navn, telefonnummer og e-mail addresse såfremt du ønsker at benytte vores internetadgang.

Vi gemmer oplysningerne i mindst fem år. Vi udleverer ikke de afgivne informationer til tredje part, ej heller på internettet.

Såfremt du ikke ønsker at vi efter fem år fortsat arkiverer dine data, er du velkommen til at skrive til os på sekretaer@solbakken-camping.dk og anmode os om at slette dine kontaktdata.

Det er din ret ikke at afgive de ovennævnte data om dig, i så fald vil vi ikke kunne tage imod dig som gæst på Solbakken Camping.

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen for Naturist Foreningen Sjælland/Solbakken Camping