Sådan sorterer vi affald på Solbakken Camping

Startende med sæsonen 2023 har vi indført fuld affaldssortering på Solbakken Camping i henhold til de retningslinjer, der er udstedt af Lejre Kommunne. Nedenfor finder du et link til kommunens sorteringsregler. Dog skal du være opmærksom på, at vi på Solbakken Camping har udvidet reglerne en smule.

Farligt affald m.m.

Storskrald

Øvrigt affald

Du skal tage farligt affald med hjem og selv sørge for bortskaffelse.

Du skal tage storskrald med hjem og selv sørge for bortskaffelse.

Sorteres i affaldsgården i henhold til skiltning på containerne.

Medicin, kemikalier, maling, batterier osv.

Møbler, husholdningsapparater, tæpper, telte osv.

Madaffald skal i grønne bio-poser.
Husk at klappe papkasser sammen.


Du kan hente din egen kopi af plakaten i informationen.